Werkfit-traject

Werkfit maken

Het Werkfit-traject is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering van het UWV en heeft als doel om mensen uit de doelgroep middels passende ondersteuning en begeleiding weer klaar te stomen om hun eigen leven weer volledig op te pakken door (op termijn) weer te gaan werken.

Tijdens het Werkfit-traject wordt door onze professionals hulp en ondersteuning aangeboden bij het zoeken, verkrijgen en behouden van duurzaam werk wat past bij de persoon. Dat krijgt de deelnemer door onder andere coaching van de professional, middels diverse scholingstrajecten, het bijwonen van trainingen en het doen van sollicitatiecursussen.

Wij leveren maatwerk; het maakt dus voor onze professionals niet uit welke belemmerende factoren er spelen in het leven van een persoon die in een Werkfit-traject zit en in welke maten het traject dan in dat geval aangepast moet worden om tot een succesvol eindresultaat te komen. Onze professionals hebben de afgelopen jaren binnen het Sociaal Domein en met verschillende personen gewerkt waarbij de uitdagingen verschilden in diverse privéomstandigheden die het moeilijk maakten om tot ontwikkeling te komen. Onze professionals zijn gespecialiseerd in het uiteenzetten van de privéomstandigheden en focus te leggen op de mogelijkheden in plaats van te blijven hangen in alle beoogde onmogelijkheden.

Vertalen