Modulair traject

Participatie en interventie

Door verschillende heftige gebeurtenissen komt het voor dat mensen de grip op hun leven kwijtraken. Deze dienst is gericht op het activeren van de persoon die dingen heeft meegemaakt die een impact hebben gehad op zijn of haar persoonlijk leven.Middels deze dienst bieden wij handvatten en inzichten voor de persoon waardoor hij of zij zoveel mogelijk zelf (weer) de leiding nemen over zijn of haar leven en op die manier deel ka gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis om zo de draad weer op te kunnen pakken.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname

Wie een persoonlijke ontwikkeling wil doormaken zal dit niet bereiken door steeds hetzelfde te blijven doen. Daarom bieden wij vanuit SoDo Xpert het traject: ‘Bevorderen van Maatschappelijke Deelname’ aan. Ons uitgangspunt binnen dit traject is het bieden van maatwerk om op die manier de zelfredzaamheid van de persoon te vergroten; hierbij gaat de professional aan de slag met actieve motivering, het vergroten van zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de persoon. Hierdoor ondergaat de persoon een persoonlijke ontwikkeling en op die manier verbeteren de persoonlijke omstandigheden zich waarna een nieuwe stap richting werk op een relatief korte termijn gemaakt kan worden.

In overleg met het UWV kijken onze professionals op welke manier zij de persoon het beste kunnen helpen, zoals:

  • – Het proberen op te lossen van praktische problemen die men in de weg zitten.
  • – Het bieden van hulp en ondersteuning bij het leren stellen van grenzen en opbouwen van het zelfvertrouwen.
  • – Het bieden van hulp en ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal en professioneel netwerk.
  • – Het bieden van inzichten in welke sociale en praktische vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.
  • – Het begeleiden bij het oriënteren bij dagbesteding, vrijwilligerswerk en andere sociale activiteiten.
Vertalen